• Αγρονομική αξιολόγηση οργανικών λιπασμάτων από ζωικά και φυτικά υπολείμματα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
    Συγγραφείς: Μανιά, Ελευθερία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαμπαθιανάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-21
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθεί η αγρονομική αξιολόγηση οργανικών λιπασμάτων από ζωικά και φυτικά υπολείμματα. Το εισαγωγικό μέρος αναφέρετε στην επίδραση των οργανικών λιπασμάτων στα εδάφη, στη σύνθεση και στους ...