• Θερμομονωτικά πολυμερή υλικά.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Στενός, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-28
    Στην εργασία αυτή γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των θερμομονωτικών πολυμερών, των φυσικών νόμων στους οποίους αυτά βασίζουν τη λειτουργία τους, ενώ καταληκτικά, δίνονται αριθμητικά παραδείγματα χρήσης τους σε πραγματικές ...