• Στάσεις και αντιλήψεις για τον Covid-19 των νέων στο Ηράκλειο Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Αποστολοπούλου, Φωτεινή; Γκονέτη, Γεωργία; Δουβίκα, Δήμητρα-Στυλιανή; Νάστου, Θεοδώρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-04
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων 18-30 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των συμπεριφορών και των απόψεων των νέων που αφορά τις επιπτώσεις που επιφέρει η ...