• Εκτίμηση μεγέθους και σχήματος ψαριών μέσω στερεοσκοπικής όρασης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βοσκάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Αλέξανδρος; Σφακιωτάκης, Μιχαήλ; Παπανδρουλάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-09
  Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους παραγωγικούς κλάδους, κατέχοντας έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Για να βελτιώσουν την βιωσιμότητα τους, ...
 • Μελέτη σύγχρονων εφαρμογών ρομποτικής στην ιατρική-ρομποτική χειρουργική.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μπουραντά, Ανδριάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιωτάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται σύγχρονες εφαρμογές της ρομποτικής στην ιατρική, πιο συγκεκριμένα τεχνητά μέλη και η ρομποτική στην χειρουργική. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή με τον ορισμό και κάποιες ...
 • Σχεδίαση και υλοποίηση αυτοματοποιημένης πλατφόρμας για την επίβλεψη μελισσοκομικής μονάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Λουκάς, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιωτάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-15
  Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για εφαρμογές που αφορούν στην επιστημονική μελέτη των μελισσών. Η ανάγκη για απομακρυσμένη επίβλεψη των μελισσοκομικών μονάδων οδήγησε στην ανάπτυξη ποικίλων ...
 • Σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος βιομιμητικού ρομποτικού βραχίονα με χρήση μαλακών υλικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιωτάκης, Μιχαήλ; Τσακίρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο ενός βιομιμητικού ρομποτικού βραχίονα με χρήση μαλακών υλικών, ο οποίος κατασκευάστηκε στο εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και ...