• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ειδικούς νοσοκομειακούς χώρους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παχάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-04
  Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια αρχική προσέγγιση στις απαιτήσεις και πρότυπα των ηλεκτρολογικών σε εγκαταστάσεις σχετιζόμενες με την υγεία. Να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους σχεδιαστές, μελετητές, ...
 • Σύγχρονες μεθόδοι συντήρησης, κριτήρια βέλτιστης επιλογής και εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Δεβεράκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Η συντήρηση αποτελεί ένα βασικό επιχειρηματικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιομηχανιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες συντήρησης ...