• Άμεσες ξένες επενδύσεις και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καργάκη, Ευπραξία; Κοτσώνη, Ματούλα; Μαρνέλλου, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-02
  Η συνεισφορά των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην οικονομία μιας χώρας, γενικά πιστεύεται ότι είναι σημαντική είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επίδραση των ΑΞΕ στις οικονομίες ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις και ευρωπαϊκή ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Βασιλεία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-18
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε μια οικονομική και πολιτική ένωση 27 χωρών η οποία επίσημα συστάθηκε ως Ε.Ο.Κ. το 1958. Υπό το πρίσμα της οικονομικής Ένωσης ανέκυψε ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και υπηρεσιών, ενώ η τελωνειακή ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Βασιλεία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-18
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε μια οικονομική και πολιτική ένωση 27 χωρών η οποία επίσημα συστάθηκε ως Ε.Ο.Κ. το 1958. Υπό το πρίσμα της οικονομικής Ένωσης ανέκυψε ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και υπηρεσιών, ενώ η τελωνειακή ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναπτυγμένες χώρες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Βαρδαβάς, Μηνάς; Στάμος, Γεώργιος; Stamos, Georgios
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-02
  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι είτε μερικώς είτε ολικώς ιδιοκτησία μιας μητρικής επιχείρησης. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) αποτελούν ένα φλέγον ζήτημα ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις προς ραγδαία αναπτυσσόμενες χώρες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γαρυφάλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-18
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις επιδράσεις -είτε θετικές είτε αρνητικές- των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στις οικονομίες των χωρών υποδοχέων, μελετώντας ειδικότερα την Κίνα, την Ινδία και την Ρωσία. Οι επιδράσεις ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μανιάτη, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-26
  Τo θέμα πoυ διάλεξα να ασχoληθώ στην πτυχιακή εργασία μoυ ήταν η άμεσες ξένες επενδύσεις και επικεντρώθηκα κυρίως στην περίπτωση της Ελλάδας. Στo πρώτo κεφάλαιo γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις άμεσες ξένες επενδύσεις και ...
 • Διεθνές εμπόριο και Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Χρονάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-13
  Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά το διεθνές εμπόριο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο συγκεκριμένο θέμα αυτό προσδιορίζουμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το διεθνές εμπόριο, όπως είναι οι σύγχρονες θεωρίες του ...
 • Διεθνές εμπόριο και τεχνολογία Ε.Ε.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Λέπουρι, Κλετιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-08
  Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς το εμπόριο και η τεχνολογία έχουν μετατρέψει τον κόσμο σε ένα πιο συνδεδεμένο και αλληλεξαρτώμενο μέρος. Παρόλα αυτά, όμως, η παγκοσμιοποίηση δεν ...
 • Διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σαντρία, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-06
  Η σημερινή κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση της διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές ...
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γκιαουράκης, Αριστόδημος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-25
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφει τόσο την έννοια της εξαγοράς όσο και την έννοια της συγχώνευση μεταξύ εταιρειών. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι μορφές και τα είδη των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) που χρησιμοποιούνται ...
 • Εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Νικολακάκης, Σπυρίδων; Ντάκας, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-25
  Στον όρο εξωστρέφεια περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, οι διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου αλλά και οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Η εξωστρέφεια προϋποθέτει την αύξηση της ...
 • Επενδύσεις στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Δακτυλίδης, Ιωάννης; Κοτζιάς, Απόστολος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-23
  Η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τους τρόπους που κάνουν χρήση οι επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα αλλά και τις στάσεις ως προς τα σημαντικότερα εμπόδια για να το πράξουν. Ειδικότερα, δια της έρευνας ...
 • Επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο ρυθμό ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σίμο, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-25
  Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ο επιχειρηματίας αντλεί κοινωνικό κεφάλαιο, αφού μεγάλο πλήθος κοινωνικών σχέσεων συνεπάγεται και ανάλογο όφελος και υποστήριξη προς την επιχείρηση του. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι ...
 • Η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας: ανάλυση των επιπτώσεων της τηλε-εκπαίδευσης και των ΤΠΕ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κουτάντος, Γεώργιος; Μπουραντά, Μελπομένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-03
  Στο κατώφλι του 2020η παγκόσμια κοινότητα έμελλε να έρθει αντιμέτωπη με μια ακόμα πρόκληση παρόμοια της οποίας είχε συναντήσει ξανά και σε άλλους αιώνες. Η πανδημία COVID, η οποία τάραξε την κανονικότητα όλων των χωρών του ...
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και εξωστρέφεια: σύγκριση μεταξύ χωρών της Ε.Ε.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Αραούζου, Αλεξάνδρα-Μαρία; Μότσιου, Μιχαέλα-Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-22
  Η πτυχιακή μας επικεντρώνεται και ερευνά την σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εξωστρέφειας και πως αυτά τα δύο συνδέονται και πετυχαίνουν σωστές εξαγωγές αλλά και εισαγωγές ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...
 • Μελέτη εξωστρέφειας επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Στόικου, Σμαρώ; Ξιάρχου, Παναγούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-30
  Από τον 16ο αιώνα, οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζουν μεγάλο βαθμό εξωστρέφειας, ξεκινώντας από την Μεσόγειο, το πιο κομβικό εμπορικό σημείο της Ευρώπης και καταλήγοντας στον Ατλαντικό και την Ασία. Η παρούσα ...
 • Μελέτη εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καμπίτη, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-26
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει ως θέμα την μελέτη εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή την διάθεση των ελληνικών προϊόντων σε ξένες αγορές. Η έννοια της εξωστρέφειας υποδηλώνει την μεταστροφή των επιχειρήσεων ...
 • Ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο διεθνές εμπόριο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Τζιράκη, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-09
  Η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην παγκόσμια κοινότητα, με κεντρικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων αρχικά ατομικά και στην συνέχεια μεταξύ των κρατών σε διάφορες γωνιές του ...
 • Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Παπαθανασάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-06
  Η εργασία αυτή ασχολείται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και πως αυτές υλοποιούνται μέσω του καναλιού των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αφού αυτές ευθύνονται για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες που ...
 • Στρατηγικές αποφάσεις logistics στον κλάδο των υπεραγορών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Βακιντή, Ανδριάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-13
  Στον κλάδο των υπεραγορών η διαχείριση αποθεμάτων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων από πλευράς κόστους και εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Ο έντονος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση ...