• Οργανωσιακές αλλαγές: η στάση των υπαλλήλων στο δημόσιο: Η περίπτωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καραβέλα, Εριέττα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Η σημερινή εποχή σηματοδοτείται από συνεχείς ανακατατάξεις σε όλους τους τομείς της δημόσιας ή και ιδιωτικής δράσης και σε αυτό το πλαίσιο οι οργανισμοί έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με εξελίξεις οι οποίες τους επιβάλλουν ...
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των φοιτητών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μίλε, Βίλσον; Χότζα, Οργκέτ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-05
  Σκοπός : Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των φοιτητών στο Τμήμα Λογιστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Μεθοδολογία : Συντάχτηκε ερωτηματολόγιο ...
 • Στάσεις και απόψεις των καταναλωτών για το μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων στο Ηράκλειο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουραμάς, Χρήστος; Μαρακομιχελάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-16
  Η παρούσα πτυχιακή σκοπό έχει την μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς και της στάσης των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα μέσα από τις υπάρχουσες δυσκολίες που δημιουργούνται από τις τάσεις της αγοράς σήμερα. ...