• Η χρήση των chatbots στον επιχειρηματικό τομέα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Χασαναϊ, Εγκλαντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-26
  Το οικονομικό περιβάλλον στον σύγχρονο κόσμο αλλάζει χάρη στην διείσδυση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα πολλών επιχειρήσεων. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν τα chatbots των ...
 • Η χρήση των chatbots για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μπινίκου Κέτσιριπορν, Αναστασία; Μύθη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-25
  Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και η εξέλιξη των ψηφιακών δυνατοτήτων έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους. Η τεχνολογία των chatbots έχει αναδειχθεί ως μία βιώσιμη και ...
 • Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Πατσαρού, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-08
  Η τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες ώστε να μεταμορφώσουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν ...
 • Σχεδίαση εφαρμογών για συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μπρίνζα, Βεατσεσλάβ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
  Η σύγχρονη πληροφορική είναι μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες επιστήμες στο κόσμο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στη σημερινή εποχή. Με την ...