• Ανάπτυξη επισημειωμένων βάσεων μουσικής πληροφορίας μέσα από τη χρήση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (Europeana Music).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Τσουρά, Ραΐς
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-21
  Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, και πιο συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (europeana), στην αναγκαιότητά τους, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλλά και στις προκλήσεις που ...
 • Αυτόματη αναγνώριση καλλιτέχνη με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Βαβαγιάκης, Ευτύχιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
  Η διάδοση της ψηφιακής μουσικής πληροφορίας επέφερε τη δημιουργία τεράστιων μουσικών βάσεων δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσωπικούς αλλά και επαγγελματικούς σκοπούς. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για γρήγορη ...
 • Επίλυση αντίστροφου προβλήματος εκτίμησης φυσικών παραμέτρων δονούμενης μεμβράνης από τον παραγόμενο ήχο, με χρήση νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ), ΠΜΣ Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής
  Συγγραφείς: Σταράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αλεξανδράκη, Χρυσούλα; Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-02
  Τα αντίστροφα προβλήματα, στο πεδίο της ακουστικής, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την ανάκτηση πληροφοριών μέσω του παραγόμενου ήχου. Παράλληλα, η ταχεία ανάπτυξη των τεχνικών βαθιάς μηχανικής μάθησης και ...
 • Μελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή μέσα από περιβάλλον συνομιλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ντζελέπης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
  Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία ερευνάται και αναλύεται η τεχνολογία των ψηφια-κών συστημάτων αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας (chatbots) καθώς και η ανάπτυξηενός τέτοιου συστήματος.Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ...
 • Χρήση πλατφόρμας έξυπνου βοηθού ως σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Ζησόπουλος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Όταν γίνεται λόγος για «IoT Project» αυτό εννοιολογικά σημαίνει «Ιnternet Of Things Project». Επί της ουσίας πρόκειται για ένα σχέδιο μέσα στο οποίο συνηθισμένα πράγματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, ...