• Εξέλιξη Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2007 - 2017.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Νεστερένκο, Κριστίνε; Ψύλογλου, Ραφαήλια
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-14
    Στα πλαίσια των προπτυχιακών μας σπουδών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ιωάννη Γιαννούλη ...