• Ο αντίκτυπος του influencer marketing στις πωλήσεις.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Σαρρή, Κλητεμνίστρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-05
    Το Influencer Marketing στοχεύει στην σχέση εμπιστοσύνης που κτίζει ο influencer με το κοινό του. Με αποτέλεσμα η καμπανιά να έχει πιο άμεσο αποτέλεσμα και αυτό επιτυγχάνεται με το σταθερό αγοραστικό κοινό που τους ...