• Αξιολόγηση κινδύνων από τη χρήση και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών/τροφίμων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
    Συγγραφείς: Βουτσικάκη, Όλγα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τραντάς, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-10
    Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας έχει οδηγήσει σε μια σειρά από δυναμικά και πλέον χρήσιμα εργαλεία όπως η τροποποίηση της γενετικής σύνθεσης οργανισμών. Όχι μόνο ο γεωργικός κλάδος αλλά και οι υπόλοιποι ερευνούν τις συνέπειες ...