• Αναερόβια χώνευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
    Συγγραφείς: Κρουσταλλάκη, Έλενα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκάκη, Αγγελική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-13
    Σε όλες σχεδόν τις περιοχές του κόσμου, η συσσώρευση στερεών οργανικών αποβλήτων φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα για την εξάλειψη του φαινομένου είναι, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα απόρριψης των ...