• Καταγραφή εδαφικής πανίδας σε ελαιώνα στο αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
    Συγγραφείς: Χρυσός, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-28
    Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ποιοτική και ποσοτική μελέτη και καταγραφή της εδαφόβιας μεσοπανίδας σε αγροοικοσύστημα, ιδιαίτερα κοινό στην Ελλάδα και περισσότερο στα νοτιότερα, νησιωτικά και παραλιακά τμήματά ...