• Ανάλυση φίλτρων συχνοτήτων: προσομοίωση και κατασκευή crossover 2ης τάξης 3ων δρόμων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Αρολιθιανάκης, Φανούριος; Μπιαμής, Αναστάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πιοτογιαννάκης, Στυλιανός
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-05
    Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση φίλτρων συχνοτήτων και σκοπεύει στην δημιουργία της αντίστοιχης προσομοίωσης και της κατασκευής ενός ενεργού φίλτρου συχνοτήτων (crossover) 2ης τάξης 3ων δρόμων. Η τεχνολογία ...