• Αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στα ελληνικά φαρμακεία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βρατσάνου, Γεωργία; Ράσκα, Γκυστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Στυλιανάκης, Μηνάς
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-13
    Υπόβαθρο: Στη σχετική βιβλιογραφία συναντώνται αρκετές έρευνες για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην τριτοβάθμια περίθαλψη. Η ικανοποίηση από την ποιότητα ...