• Η online επικοινωνία της εταιρικής υπευθυνότητας των ξενοδοχείων της Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Παπαδημητράκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-06
    Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η διαδικτυακή επικοινωνία της Εταιρικής Υπευθυνότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Κρήτης με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο τα ξενοδοχεία 5 αστέρων αξιοποιούν το ...