• Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναπτυγμένες χώρες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Βαρδαβάς, Μηνάς; Στάμος, Γεώργιος; Stamos, Georgios
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-02
  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι είτε μερικώς είτε ολικώς ιδιοκτησία μιας μητρικής επιχείρησης. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) αποτελούν ένα φλέγον ζήτημα ...
 • Διεθνές εμπόριο και Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Χρονάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-13
  Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά το διεθνές εμπόριο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο συγκεκριμένο θέμα αυτό προσδιορίζουμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το διεθνές εμπόριο, όπως είναι οι σύγχρονες θεωρίες του ...