• Η εφαρμογή της κλίμακας News σε ασθενείς της πνευμονολογικής κλινικής ενός πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ανδρουλιδάκη, Αναστασία; Λουλάι, Ντέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-25
  Εισαγωγή: Η κλίμακα NEWS (National Early Warning Score) είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που χρησιμοποιείται για την ταχύτερη αναγνώριση της επιδείνωσης του ασθενούς. Αποτελείται από έξι βασικούς παραμέτρους: 1) ...
 • Η σύγκριση των κλιμάκων news και mews σε ασθενείς του τμήματος επειγόντων περιστατικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Μαρία-Άννα; Μελεσσανάκη, Νίκη; Χατζοπούλου, Γεωργία; Kritsotaki, Maria-Anna
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-06
  Εισαγωγή Tα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές κλίμακες έγκαιρης αναγνώρισης και βαθμολόγησης κινδύνου με σκοπό να βοηθήσουν ιατρούς και νοσηλευτές κατά την υποδοχή των ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. ...