• Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Αειφορίας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων – η περίπτωση της Ελλάδας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κρυστάλλης, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-04
    Ένας από τους κύριους στόχους του τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι η Ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων με έμφαση στην ‘’Αειφορική Οικονομία’’ μέσω Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων. Η εργασία αυτή ...