• Περιλήψεις RDFS βασισμένες σε κάλυψη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Βασιλείου, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-01
    Καθώς όλο και περισσότερα συνδεδεμένα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα, η ανάγκη για αποτελεσματικές και επαρκείς μεθόδους για την ανάλυση τους είναι επιτακτική. Οι semantic περιλήψεις των δεδομένων αυτών, απομονώνουν τα σημαντικά ...