• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ανάλυσης συναισθημάτων σε δεδομένα από το twitter με χρήση του TensorFlow.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Καπαζά, Παναγιώτα
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-08
    Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μίας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία κατηγοριοποιεί κείμενα του Twitter με γνώμονα το συναίσθημα, χρησιμοποιώντας την ανάλυση δεδομένων. Για την ...