• Απόψεις φορέων και επιχειρήσεων για τη τουριστική ανάπτυξη στη Κρήτη - Μία ποιοτική έρευνα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Μπαλωμενάκης, Ευτύχιος; Τοσουνίδη, Σοφία
    Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-10
    Το παρόν ερευνητικό έργο πραγματεύεται τις απόψεις των φορέων αλλά και των επιχειρήσεων αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη. Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα για την διάθεση της οποίας έλαβαν συμμετοχή σαράντα ...