• ΔΠΧΠ και ποιότητα λογιστικής πληροφόρησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κωνσταντινίδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-18
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διερευνά την ποιότητα της λογιστικής πληροφορίας των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Αρχικά γίνονται αναφορές σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν τα ΔΠΧΠ ώστε να επιτευχθεί ...
 • Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 χρηματοοικονομικά μέσα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αδάμης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις λογιστικές διαδικασίες της τεκμηρίωσης και επιμέτρησης που δημιουργούνται από τη χρήση των σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων στα πλαίσια της στρατηγικής ...
 • Λογιστική πολιτισμικής-δημιουργικής οικονομίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπαλασάκη, Χαρίκλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
  Σκοπός: Μελετήσαμε τις δυνατότητες επενδυτικών ευκαιριών στην δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία πολιτισμικών και δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών. Μεθοδολογία: Η προσέγγισή μας είναι αναλυτική και συνθετική νέων εννοιών ...
 • Οι λογιστικές απαιτήσεις των start-up επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Καστρινάκη, Ευφροσύνη; Περτσέλη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-07
  Η εκκίνηση μιας επιχείρησης απαιτεί συχνά από τους επιχειρηματίες να κατανοούν και να ολοκληρώνουν μια ποικιλία επιχειρηματικών λειτουργιών. Μια σημαντική επιχειρηματική λειτουργία κατά την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης ...
 • Συντηρητικότητα λογιστικών κερδών στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Θεοδοσούλης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-25
  Το άνοιγμα των αγορών σε διεθνές κι εθνικό επίπεδο είχε σαν αποτέλεσμα την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αναζήτηση νέων χωρών για να επενδύσουν τα χρήματα τους οι επενδυτές. Ως εκ τούτου προκύπτουν ...