• Ελεγκτική και ελεγκτικά σκάνδαλα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Βασίλειος; Μήτσου, Αρχοντούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-24
  Οι λογιστικές απάτες στις μέρες μας είναι δεδομένο πως είναι ανυπέρβλητες από τον οποιονδήποτε. Παρ όλα αυτά η λήψη αυστηρών μέτρων μπορεί σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει η ακόμα και να αποτρέψουν επίδοξους παραβάτες Η ...
 • Εξωτερικός έλεγχος και λογιστικές απάτες κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μυρτάκη, Ανθούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-24
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τονισθεί η σημασία της πιστής τήρησης των ελεγκτικών κανόνων και διαδικασιών, της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου και η συμβολή της αποτελεσματικότητας του στην πρόληψη και στον ...
 • Η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καρτσωνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία προκύπτει η ανάγκη κοινών κανόνων, όσων αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η εργασία πραγματεύεται τη συμβολή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ...
 • Η συμβολή των διεθνών προτύπων ελέγχου στον περιορισμό της λογιστικής απάτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φανουράκης, Λεωνίδας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-31
  Η κατάργηση των οικονομικών συνόρων και η πολυπλοκότητα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος έχουν οδηγήσει με την πάροδο του χρόνου στην ολοένα και αυξανόμενη τάση εμφάνισης του φαινομένου της παραποίησης των ...