• Ανάλυση τραπεζικών μετοχών πριν και μετά την κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαραθιανού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον πυλώνα του οικονομικού συστήματος κάθε χώρας και η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Από την είσοδο της χώρας στην ζώνη του ευρώ έως και το 2020, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ...
 • Η στάση των πελατών απέναντι στην πράσινη τραπεζική / εταιρική κοινωνική ευθύνη των τραπεζών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μυρίλλας, Μύρων-Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-10
  Η παρούσα εργασία, έχει ως σκοπό, τη διερεύνηση της στάσης των πελατών τραπεζικών ιδρυμάτων, απέναντι στο μοντέλο της πράσινης τραπεζικής και στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο. Το πεδίο ...
 • Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πλοκαμάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-20
  Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εμφάνισε στην επιφάνεια το σκιώδες τραπεζικό σύστημα για να καταλάβουμε τον πραγματικό ρόλο που παίζει. Αν και αυτός ο όρος συνδέεται συχνά και σχετίζεται με την κατάρρευση της οικονομικής ...
 • Τραπεζικό σύστημα και NPLS.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μιγαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
  Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες έχουν δείξει ανανεωμένο ενδιαφέρον για την πιστωτική ποιότητα των χαρτοφυλακίων των δανείων. Η μέση ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών έχει επιδεινωθεί, ...
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και Συνθήκες Βασιλείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φαϊτάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-14
  Οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων 100 χρόνων έκαναν επιτακτική την ανάγκη, σε παγκόσμια κλίμακα, της δημιουργίας ενός πλαισίου μέσα στο οποίο να δραστηριοποιούνται και να αναπτύσσονται ...