• Ανάλυση τραπεζών σε περίοδο αβεβαιότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την ενδεχόμενη επίδραση της αβεβαιότητας οικονομικής πολιτικής σε αντίστοιχες χώρες, στον τραπεζικό κλάδο των χωρών της Ευρωζώνης. Η εν λόγω αβεβαιότητα δύναται να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί ...
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Γκιαουράκης, Αριστόδημος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-25
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφει τόσο την έννοια της εξαγοράς όσο και την έννοια της συγχώνευση μεταξύ εταιρειών. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι μορφές και τα είδη των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) που χρησιμοποιούνται ...
 • Κερδοφορία τραπεζών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Μποτονάκης, Κωνσταντίνος- Ραφαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-31
  Ένα εκ των βασικότερων συστατικών της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αποτελεί ο τραπεζικός τομέας. Πιο συγκεκριμένα, τονώνει την εγχώρια ζήτηση, χρηματοδοτεί διάφορους κλάδους της οικονομίας και λαμβάνει καινοτόμες ...
 • Τραπεζικό σύστημα και NPLS.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μιγαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
  Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες έχουν δείξει ανανεωμένο ενδιαφέρον για την πιστωτική ποιότητα των χαρτοφυλακίων των δανείων. Η μέση ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών έχει επιδεινωθεί, ...