• Οργάνωση και λειτουργία μπαρ. Μελέτη περίπτωσης “Ανάδειξη τοπικών προϊόντων μέσω του μπαρ".

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Αγγέλου, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-16
    Η παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει κατά πολύ την παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη αφού παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών, μείωση των εξαγωγών αλλά και πτώση της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων. ...