• Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Παπαθανασάκη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-06
    Η εργασία αυτή ασχολείται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και πως αυτές υλοποιούνται μέσω του καναλιού των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αφού αυτές ευθύνονται για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες που ...