• Ανάλυση δεδομένων μεγάλων εταιρειών με βάση τις διαφημιστικές εκστρατείες και τη στρατηγική μάρκετινγκ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Αρβανίτης, Παναγιώτης; Γουρνιεζάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-28
  Στη σημερινή εποχή η διαφήμιση και το μάρκετινγκ έχουν λάβει βασικό μέρος της καθημερινής ζωής, έτσι και όπως ήταν αναμενόμενο έλαβαν και κρίσιμο ρόλο σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις/εταιρείες. Χρησιμοποιώντας την τεχνική ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ανάλυσης συναισθημάτων σε δεδομένα από το twitter με χρήση του TensorFlow.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καπαζά, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-08
  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μίας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία κατηγοριοποιεί κείμενα του Twitter με γνώμονα το συναίσθημα, χρησιμοποιώντας την ανάλυση δεδομένων. Για την ...