• Μελέτη στατιστικών ιστοχώρου με συστήματα όπως το Google Analytics. Ανάλυση και συμπεράσματα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Λουκασέβιτς, Αρτσέμ; Προμπονάς, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-11
    Το θέμα της πτυχιακής μας εργασίας ασχολείται με τα συστήματα όπου μελετούν και αναλύουν στατιστικά στοιχεία. Λόγω της αύξησης των χρηστών στο διαδίκτυο, αλλά παράλληλα και των πληροφοριών που υφίστανται σε αυτό, δημιουργήθηκε ...