• Διαχείριση του πένθους από τους φοιτητές επιστημών υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Νελάϊ, Μαριάννα; Ντούνη, Γεωργία-Ραφαέλα; Φραγκουλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδακάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-11
  Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της διαχείρισης του πένθους σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Νοσηλευτές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ...
 • Η διερεύνηση της στάσης του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στο θάνατο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Άμαλλου, Παρασκευή; Κατσουλάκη, Ελένη; Χιλιαρχάκη, Παρθενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-29
  Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό έρχεται σε καθημερινή επαφή με άτομα που παρά την εντατική θεραπεία σε νοσοκομειακό περιβάλλον τελικά πεθαίνουν. Η αντίληψη και η στάση που έχουν ...