• Σχεδιασμός και υλοποίηση turn-based card game στη Unity.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Σαριδάκης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-01
  Στόχος της πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός δυσδιάστατου παιχνιδιού πολλών παικτών με ψηφιακές κάρτες,. Οι παίκτες έχουν την δυνατότητα να μπορούν να συνδεθούν στο παιχνίδι με τον δικό τους προσωπικό λογαριασμό ...
 • Υλοποίηση ενός FPS 3D Adventure game σε Unreal Engine

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Τροχίδης-Ευθυμιάδης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-11
  Σε αυτή την εργασία θα δούμε πως μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορες τεχνικές για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος για ένα τρισδιάστατο παιχνίδι, ώστε να πετύχουμε μια πολύ καλή ποιότητα στα γραφικά και στην δημιουργία του ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Turn-Based RPG σε Unity 3D.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μπάλλα, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-06
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Turn Based RPG, χρησιμοποιώντας τη Unity3D Game Engine. Η διαδικασία σχεδιασμού θα επικεντρωθεί, στη δημιουργία ενός ισορροπημένου και ελκυστικού ...