• Τρισδιάστατη οπτικοποίηση των συστημάτων διαχείρισης μάθησης με τεχνικές παιχνιδοποίησης για την ενίσχυση του κινήτρου των μαθητών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σελέκος, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-29
  Αυτή η διατριβή παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος για το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Open e-Class, με στόχο την ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών και την συμμετοχή ...
 • Ανάδειξη πολιτιστικών κτηρίων μέσω επαυξημένης πραγματικότητας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Πιρπιρής, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-31
  Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μια αναπτυσσόμενη εκπαιδευτική τεχνολογία με την ικανότητα να εισάγει εφευρετικές διδακτικές προσεγγίσεις και να ενθαρρύνει συναρπαστικές μαθησιακές εμπειρίες. Η ενσωμάτωση του ...
 • Εξαγωγή μαθησιακών δεδομένων παραγόμενα από πολυτροπικές πηγές, μέσα από μαθησιακές διαδικασίες με βάση εκπαιδευτικά παιχνίδια.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τράμπας, Απόστολος-Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-07
  Οι ζωές μας επηρεάζονται από τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Τομείς όπως η εργασία και οι επικοινωνίες έως την υγεία και την εκπαίδευση επηρεάζονται από τις ...
 • Εκπαιδευτικό παιχνίδι βασισμένο σε MMO-RPG.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Ιατρού, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-26
  Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα παιχνίδια βασισμένα στη μάθηση έχουν μετασχηματίσει την εκπαίδευση, εκμεταλλευόμενα τις διαδραστικές τεχνολογίες για να ενισχύσουν την συμμετοχή και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τους ...
 • Serious game κομποστοποίηση

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τούγλη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-31
  Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές προσπάθειες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, έχει δοθεί έμφαση στη διαχείριση ...
 • Thimel-Content : συμπεριληπτικό εργαλείο δημιουργίας υλικού και προσαρμογής ψηφιακών παιχνιδιών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μπαριανός, Κρίστοφερ-Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-01
  Σε εκπαιδευτικά πλαίσια, η προσφερόμενη πληροφορία είναι ύψιστης σημασίας. Τα σχολικά βιβλία έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά, σε βάθος χρόνου, πριν την δημοσίευσή τους. Όσο αναγκαίο και αν είναι αυτή η διαδικασία, το αποτέλεσμα ...