• Ο ρόλος των σημάτων ποιότητας στην ανάδειξη της κρητικής διατροφής και την προσέλκυση γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Σιγανού, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-30
  O τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος τόσο για την Ελληνική οικονομία όσο και για την οικονομία της Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης, με τους υφιστάμενους πόρους της, έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον κλάδο του τουρισμού, ...
 • Σύγκριση τουριστικών προορισμών Κρήτης από τις αξιολογήσεις στο tripadvisor.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Ανδρεαδάκης, Λάμπρος; Μπακιρλής, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-03
  Η εργασία συγκρίνει τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης, ειδικότερα αξιολογήσεις εστιατορίων ανά Περιφερειακή Ενότητα από τις αξιολογήσεις και κριτικές που έχουν γραφτεί στα ελληνικά (από Έλληνες) και αυτές που δεν έχουν ...