• Εκτίμηση αναγκών υγείας των ανδρών σε ένα Δήμο της Κρήτης: μια ποιοτική προσέγγιση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Δημοτάκη, Αναστασία; Μιχάλα, Ανθούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουδάτσου, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-01
  Οι επαγγελματίες, σήμερα, χρησιμοποιούν τους κοινωνικούς προσδιοριστές για να αναδείξουν τις ανάγκες υγείας των ανδρών, βάσει του κοινωνικού μοντέλου (Μαλάμου, 2015). Οι κοινωνικοί προσδιοριστές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ...
 • Η έμφυλη κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας: η άποψη ατόμων ηλικίας 18 έως 30 ετών από τις αναμνήσεις της παιδικής και εφηβικής τους ηλικίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Δερβεντζή-Αναστασάτου, Άλκηστη; Κευσενίδου, Δέσποινα; Πολυχρονοπούλου, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-29
  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται τα παιδιά ανάλογα με το φύλο τους στο πλαίσιο της οικογένειας. Απώτερος στόχος ήταν να εξεταστεί αν ισχύει ότι ...
 • Οι απόψεις των νέων για το κίνημα metoo.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γκιάπρα-Παπουτσάκης, Μοχάμετ; Κανταρτζή, Αθηνά; Κορδέλας, Μάριος; Πολίτης, Θρασύβουλος-Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-10
  Εισαγωγή. Έρευνες έχουν δείξει ότι παρά τη νομικά κατοχυρωμένη σε πολλές χώρες ισότητα των φύλων, η όλη εφαρμογή τους δεν τηρείται έμπρακτα, αφού, δεν είναι λίγες οι φορές που συναντά κανείς διάφορες μορφές ανισότητας ...