• Φύλο και εργασία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Γαϊτάνη, Δήμητρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-31
    Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την έμφυλη ανισότητα μεταξύ των φύλων η οποία λαμβάνει χώρα στο χώρο εργασίας τους. Συγκεκριμένα, η εργασία αυτή αφορά στη διερεύνηση της εργασιακής ισότητάς, των μορφών διακρίσεων ...