• Ανάλυση εκφράσεων γονιδίων και ρυθμιστικών δικτύων γονιδίων με στατιστικές μεθόδους και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Δρουμαλιά, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-10
  Ο καθορισμός της καλύτερης προσέγγισης και του βέλτιστου τύπου δεδομένων για την ανάλυση μονοπατιών αποτελεί σημαντική δυσκολία για τον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής. Τα ευρήματα πρόσφατων μελετών δείχνουν την προτίμησή ...
 • Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης με την χρήση νευρωνικών δικτύων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παναγιωτάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η σκιαγράφηση των βασικών πτυχών της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα της χρήσης νευρωνικών δικτύων για την ανάλυση γονιδιακών εκφράσεων. Πιο ...