• Αποκατάσταση λειτουργίας και προετοιμασία για βαθμονόμηση εργαστηριακού κινητήρα βενζίνης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τζώρτζης, Μιχαήλ-Σήφης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανακατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση και την άρτια λειτουργία ενός εργαστηριακού κινητήρα εσωτερικής καύσης συνδεδεμένου με ένα δυναμόμετρο νερού. Επίσης, στοχεύει στην σωστή ...
 • Κόστος συντήρησης μηχανής Sulzer της ΔΕΗ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πέδος, Αργύριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρηστάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-26
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τo κόστος συντήρησης των κινητήρων Sulzer και συγκεκριμένα με τον RTAF58. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των κινητήρων ντίζελ ...
 • Ο ποιοτικός έλεγχος στην συντήρηση αεροσκαφών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τζήμας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-12
  Με το πέρας των ετών διαμορφώθηκαν πρότυπα ποιότητας στις επιχειρήσεις με σκοπό την παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών με ασφάλεια προς τους πελάτες αλλά και την επιχείρηση. Αυτά τα πρότυπα βοήθησαν και βοηθούν τις επιχειρήσεις ...
 • Σύγχρονες μεθόδοι συντήρησης, κριτήρια βέλτιστης επιλογής και εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Δεβεράκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-20
  Η συντήρηση αποτελεί ένα βασικό επιχειρηματικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιομηχανιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες συντήρησης ...
 • Τεχνική περιγραφή λειτουργίας, συντήρησης και ψύξης αντλιών και υπολογισμός χαρακτηριστικών φυγοκεντρικής αντλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σέλληνας, Διονύσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει τις φυγοκεντρικές αντλίες, να ορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να αναφέρει τους βασικότερους νόμους ρευστομηχανικής. Επίσης, παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι προβλεπτικής ...