• Διατροφή και καρκίνος του πνεύμονα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Μανωλής, Φίλιππος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία; Κανέλλος, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-31
    Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μια χρόνια κατάσταση, που συνοδεύεται από προβλήματα, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα σωματικά προβλήματα που εμφανίζονται και τη σχέση τους με ...