• Εφαρμογές της μηχανικής μάθησης και αναγνώριση αντικειμένων σε εικονικούς κόσμους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Τζερμιά, Χρυσούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-11
    Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στην κατάτμηση αντικειμένων (μοντέλων) στον εικονικό χώρο με σκοπό την εξαγωγή χαρακτηριστικών τους και τελικώς την κατάταξη και αναγνώριση τους. Για τον σκοπό ...