• Ύπαρξη φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αγγελίδη, Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-18
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναφερθεί και θα εξεταστεί η ύπαρξη φυτοφαρμάκων σε επιφανειακά νερά στην Ελλάδα, οι κατηγορίες των φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης και η σχετική νομοθεσία. Τέλος θα γίνει αναφορά στις μεθόδους ...