• Ισότητα των φύλων και βία στις συντροφικές σχέσεις: απόψεις φοιτητών/φοιτητριών Θετικών Επιστημών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βασιλειάδου, Ιορδάνα; Ζώτου, Κωνσταντίνα; Μαραγκουδάκη, Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-24
    Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της ύπαρξης έμφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε φοιτητές/φοιτήτριες Θετικών Επιστημών, όσον αφορά στο θέμα της βίας στις συντροφικές σχέσεις και των γνώσεων τους στο ...