• Ακουστική μελέτη για κατασκευή ραδιοφωνικού σταθμού: εφαρμογή για το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
    Συγγραφείς: Νικολογιάννης, Σωτήριος-Πορφύριος; Παπαδόπουλος, Ορέστης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-07
    Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ακουστική μελέτη υφιστάμενου χώρου στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου με σκοπό την μελλοντική χρήση του σαν χώρο ραδιοφωνικού σταθμού. Σκοπός της εργασίας είναι μέσω της εκτίμησης ...