• Σύγκριση λογισμικών ραδιομικής ανάλυσης εικόνας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Μαρκοδημητράκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαριάς, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-16
    Οι τεχνικές ραδιομικής ανάλυσης (Radiomics) εικόνας έχουν φέρει επανάσταση στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας, καθώς έχουν την δυνατότητα εξαγωγής μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών υφής και σχήματος με απώτερο σκοπό, την ...