• Μελέτη του επιπέδου ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του δήμου Αποκόρωνα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μπλαζάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-02
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό τον έλεγχο ποιότητας των υδάτων των ποταμών που βρίσκονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, μέσω της μέτρησης φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. Ελήφθησαν δείγματα από τους ...
 • Ύπαρξη φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αγγελίδη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-18
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναφερθεί και θα εξεταστεί η ύπαρξη φυτοφαρμάκων σε επιφανειακά νερά στην Ελλάδα, οι κατηγορίες των φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης και η σχετική νομοθεσία. Τέλος θα γίνει αναφορά στις μεθόδους ...