• Η Διατροφική Αξία Της Βρώσιµης Ελιάς - Η Ελιά ως Λειτουργικό Τρόφιμο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κουρνιδάκης, Ανδρέας
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-22
    Στην παρούσα διατριβή συγκεντρώνουµε και αξιολογούµε κριτικά και πρακτικά τη σχετική διαθέσιµη πληροφορία για διατροφική - διαιτολογική και βιο-ιατρική πληροφορία για την επιτραπέζια ελιά. Πιο αναλυτικά θα ερευνηθεί ένα ...