• Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Λυριντζάκης, Αριστείδης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
    Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου, στην φορολογική διοίκηση και γενικά στην φορολογική πολιτική, έχουν προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Μέσω της ...