• Ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης στο διεθνές εμπόριο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Τζιράκη, Βασιλική
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-09
    Η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην παγκόσμια κοινότητα, με κεντρικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων αρχικά ατομικά και στην συνέχεια μεταξύ των κρατών σε διάφορες γωνιές του ...