• Διεθνές εμπόριο και τεχνολογία Ε.Ε.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Λέπουρι, Κλετιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-08
  Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς το εμπόριο και η τεχνολογία έχουν μετατρέψει τον κόσμο σε ένα πιο συνδεδεμένο και αλληλεξαρτώμενο μέρος. Παρόλα αυτά, όμως, η παγκοσμιοποίηση δεν ...
 • Η προώθηση τουριστικών καταλυμάτων στο διαδίκτυο (social media).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σάλλα, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-07
  Η Πτυχιακή με τίτλο «Η Προώθηση Τουριστικών Καταλυμάτων στο Διαδίκτυο (Social Media)» προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των στρατηγικών προώθησης για τρία καταλύματα, συγκεκριμένα τη Villa Liljana, τη Villa Salla και τη ...
 • Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τεχνολογία: Η περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Πιέτρη, Μεριντιάνα; Χρυσοχού, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά και εξάγει το βαθμό συμμετοχής της ελληνικής οικονομίας στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, τη σύγκριση του βαθμού συμμετοχής της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...
 • Το ανθρώπινο δυναμικό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τουριστικές επιχειρήσεις και η επίδραση της τεχνολογίας στην απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Βελόγλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-26
  Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον των τουριστικών επιχειρήσεων δημιούργησαν την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διοίκηση για να αντιμετωπιστεί ο απαιτητικός ανταγωνισμός της τουριστικής αγοράς. Η διατήρηση ...